< Volver a la programación

Tesis Doctoral de D. Raphael Rezende Fernándes 12 sep 2019 / 10:00

Tesis Doctoral de D. Raphael Rezende Fernándes

Tesis Doctoral de D. Raphael Rezende FernándesLectura de la Tesis Doctoral de D. Raphael Rezende Fernándes: ”Estudo da recepçao da visita dos magos (Mt. 2,1-12) na patrística latina nos primeiros séculos do cristianismo (I-V d.C.)”.

TRIBUNAL:

Presidente: Prof. Dr. D. Juan Chapa
Vocales: Prof. Dr. D. Juan Luis Caballero
Prof. Dr. D. Pablo Edo
Prof. Dr. D. Fernando Milán
Secretario: Prof. Dr. D. Alfonso Berlanga
Suplente: Prof. Dr. D. Diego Pérez Góndar